HISTORIA I SKŁAD OSOBOWY KOMISJI

Oddziałowa Komisja Krajoznawcza została powołana do życia 15 maja 2008 roku. Skupia ona  instruktorów krajoznawstwa zrzeszonych w Regionalnym  Oddziale PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy. Jej prace mogą również wspierać instruktorzy krajoznawstwa z innych oddziałów PTTK. Zadaniem komisji jest współpraca z innymi Oddziałowymi Komisjami Krajoznawczymi działającymi w Bydgoszczy i regionie a także instytucjami, stowarzyszeniami oraz samorządami w celu inspirowania działań propagujących krajoznawstwo. 
 

Skład Oddziałowej Komisji Krajoznawczej i Ochrony Przyrody:

przewodniczący Marek Klain Instruktor Krajoznawstwa Polski, Instruktor Ochrony Przyrody

 z-ca przewodniczącego

Tomasz Stenka Instruktor Krajoznawstwa Regionu
sekretarz Urszula Sobkowiak Instruktor Krajoznawstwa Regionu
członek Leszek Umiński Instruktor Krajoznawstwa Regionu
członek Hanna Ryszewska Instruktor Krajoznawstwa Regionu

 

Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej oraz Oddziałowa Komisja Krajoznawcza i Ochrony Przyrody mogą odbywać wspólne spotkania oraz podejmować decyzje w  ramach Oddziałowego Forum Pieszo-Krajoznawczego.

 

Skład Oddziałowego Forum Pieszo-Krajoznawczego:

przewodniczący Marek Klain Instruktor Krajoznawstwa Polski, Instruktor Ochrony Przyrody, PTP PTTK I stopnia

 z-ca przewodniczącego

Tomasz Stenka Instruktor Krajoznawstwa Regionu, PTP PTTK II stopnia
sekretarz Hanna Rakowska PTP PTTK III stopnia
członek Urszula Sobkowiak Instruktor Krajoznawstwa Regionu, PTP PTTK III stopnia
członek Aleksandra Podgórska PTP PTTK II stopnia
członek Marek Rybczyński PTP PTTK II stopnia
członek Zbigniew Wróblewski PTP PTTK III stopnia
członek Leszek Umiński Instruktor Krajoznawstwa Regionu
członek Hanna Ryszewska Instruktor Krajoznawstwa Regionu, PTP PTTK III stopnia