HISTORIA I SKŁAD OSOBOWY KOMISJI

Oddziałowa Komisja Krajoznawcza została powołana do życia 15 maja 2008 roku. Skupia ona  instruktorów krajoznawstwa zrzeszonych w Regionalnym  Oddziale PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy. Jej prace mogą również wspierać instruktorzy krajoznawstwa z innych oddziałów PTTK. Zadaniem komisji jest współpraca z innymi Oddziałowymi Komisjami Krajoznawczymi działającymi w Bydgoszczy i regionie a także instytucjami, stowarzyszeniami oraz samorządami w celu inspirowania działań propagujących krajoznawstwo. 
 

Skład komisji:

członek Eugeniusz Badtke
(Oddział Miejski PTTK)
Instruktor Krajoznawstwa Polski
przewodniczący OKK Piotr Hartwich Instruktor Krajoznawstwa Regionu

 z-ca przewodniczącego
Członek Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa

Marek Klain Instruktor Krajoznawstwa Regionu
sekretarz Urszula Sobkowiak Instruktor Krajoznawstwa Regionu
członek Anna Sikorska Instruktor Krajoznawstwa Regionu
członek Czesław Aszkowski Instruktor Krajoznawstwa Regionu
członek Tadeusz Frymark Instruktor Krajoznawstwa Regionu
członek Tomasz Stenka Instruktor Krajoznawstwa Regionu