REGIONALNA PRACOWNIA KRAJOZNAWCZA

 

Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Bydgoszczy funkcjonuje obecnie przy Regionalnym Oddziale PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy. Swoją siedzibę zmieniała wiele razy: od Alei Ossolińskich (jeszcze w strukturach ZW PTTK), przez ul. Gdańską 9, potem Gdańską 18, do Sienkiewicza 1/I. Zbiory pracowni mieszczą się w sali klubowej oddziału.

W 2009 roku zinwentaryzowano zbiory z podstawowej księgi inwentarzowej. Książki przechowywane są w szafach z podziałem na województwa oraz tematycznie (np.: architektura, przyroda, regiony Polski, słowniki itp.) Zbiór map topograficznych przechowywany jest w specjalnych szufladach. Księgozbiór udostępniony jest do wypożyczeń dla członków PTTK oraz studentów a także do korzystania na miejscu w czytelni dla zainteresowanych.

Od 2009 roku księgozbiór jest w trakcie opracowywania w programie „Biblioteka Publiczna” Progmana (zaewidencjonowano już 4100 opisów katalogowych oraz 6709 rekordów według stanu na 31.12.2014 r.). Są to 5484 książki, 301 map turystyczno-krajoznawczych, 887 czasopism, 29 nośników cyfrowych oraz 9 prac, maszynopisów i rękopisów. W 2010 roku opracowana została historia RPK PTTK w Bydgoszczy jako rozdział pracy magisterskiej studenta Wydziału Turystyki i Geografii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. W 2011 roku studentki Wydziału Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach praktyk studenckich uporządkowały i opracowały w programie EXCEL zbiór 1004 egzemplarzy map topograficznych. W bibliotece znajduje się również nieopracowany pokaźny zbiór folderów turystyczno-krajoznawczych, znajdują się także prace magisterskie i dyplomowe o naszym regionie oraz tematyce turystyczno-krajoznawczej napisane przez studentów bydgoskich wyższych uczelni. Mamy także zbiór multimediów na kasetach VHS oraz płytach CD i DVD. Do opracowania czekają zdjęcia, karty pocztowe oraz kroniki kół i klubów.

Pracownia współpracuje z Oddziałową Komisją Krajoznawczą przy R.O. PTTK „Szlak Brdy” m.in. przy promowaniu i weryfikacji odznak krajoznawczych:
- Odznaka Krajoznawcza Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Wędrownik Kujaw i Pomorza
- Miłośnik Brdy
- Śladami Mennonitów w Polsce
- Przyjaciel Bydgoszczy i Młody Turysta Bydgoszczy
- Turysta Przyrodnik

Pracownia współpracuje też z Klubem Krajoznawczym oraz Oddziałową Komisją Turystyki Pieszej.

Co roku organizujemy konkurs „Poznajemy Ojcowiznę” na szczeblu miejskim.

Praktycznie co roku Kierownik RPK uczestniczy w szkoleniach Kierowników RPK PTTK. W 2009 r w Warszawie, w 2010 w Gdańsku, w 2011 w Krakowie, w 2012 w Kaliszu i w 2014 w Łodzi.
Prowadzone są porady turystyczno-krajoznawcze głównie w formie elektronicznej i telefonicznej dla turystów i krajoznawców zainteresowanych zazwyczaj zdobywaniem naszych odznak krajoznawczych. W „Sali Klubowej” w ramach spotkań kół i klubów prowadzone są prelekcje w oparciu o fotografie i filmy, spotkania z ciekawymi ludźmi i ich pasjami. Tematyka obejmuje zazwyczaj dziedziny turystyki i krajoznawstwa a czasem również sztuki i architektury. Współpracujemy również z Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego a także Tucholskim Parkiem Krajobrazowym w dziedzinie organizacji imprez. W pomieszczeniach „Sali Klubowej” eksponowane są prace fotograficzne nagrodzone w konkursach.

RPK PTTK w Bydgoszczy zajmuje się też działalnością wydawniczą. Wydane zostały ulotki promujące RPK, R.O. PTTK „Szlak Brdy”, Odznakę Krajoznawczą Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Odznakę Krajoznawczą „Śladami Mennonitów w Polsce”. Najbardziej płodnym pod względem wydawniczym był rok 2013. Wydane zostały: przewodnik „Szlaki turystyczne w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Tucholskiego” o objętości 64 stron w formacie A5 ISBN 978-83-905282-3-6, Płyta DVD „Borowiackie Szlaki. Kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” ISBN 978-83-905282-9-8, przewodnik „Borowiackie szlaki. Kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” o objętości 63 stron, formacie A5, ISBN 978-83-905282-9-8 oraz informator „90-Lecie Przewodnictwa Turystycznego PTK-PTTK w Bydgoszczy” autorstwa Janusza Umińskiego w formacie A5 ISBN 978-83-905282-6-7.

Pracownia posiada: komputer (laptop), rzutnik multimedialny, rzutnik do slajdów, cyfrowy aparat fotograficzny, odtwarzacz DVD, magnetowid, dyktafon oraz drukarkokopiarkę ze skanerem.

Mamy stały dostęp do Internetu. Na stronie internetowej oddziału zamieszczony jest link do prezentacji multimedialnej pracowni, natomiast na stronie Oddziałowej Komisji Krajoznawczej, poza prezentacją, znajduje się katalog części zbiorów opracowany w programie Excel.

Kierownikiem RPK PTTK w Bydgoszczy jest Instruktor Krajoznawstwa Regionu Marek Klain.

Informację o RPK PTTK w Bydgoszczy przedstawił i aktualizował: Kierownik Marek Klain
Bydgoszcz, dnia 16.01.2015r.
 

obejrzyj prezentację

katalog rzeczowy
księgozbioru głównego