"krajoznawca kujawsko-pomorski"

   Od listopada 2006 roku Regionalne Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego wydaje swój informator pod nazwą "Krajoznawca Kujawsko-Pomorski".
Zawiera on krótkie informacje dotyczące życia instruktorów krajoznawstwa naszego województwa: sprawozdania z przeprowadzonych imprez krajoznawczych, informacje z posiedzeń RKIK, dane nowo mianowanych Instruktorów Krajoznawstwa Regionu, sylwetki nowych Zasłużonych Instruktorów Krajoznawstwa oraz Instruktorów Krajoznawstwa Polski, notki biograficzne członków RKIK, składy referatów weryfikacyjnych odznak krajoznawczych, wykazy odznak krajoznawczych z naszego województwa i sposoby ich propagowania oraz przedstawianie "perełek krajoznawczych".
   Przewodniczący RKIK, K. Czerepowicki zwraca się z prośbą do wszystkich instruktorów krajoznawstwa o włączenie się do redagowania informatora. Dane kontaktowe znajdują się w stopce każdego numeru.

Poniżej  dostępne są w formacie PDF wszystkie dotychczasowe numery "Krajoznawcy Kujawsko-Pomorskiego".

nr 1

-

listopad 2006 nr 16 - luty 2010 nr 31 - luty 2013
nr 2 - styczeń 2007 nr 17 - marzec 2010 nr 32 - maj 2013
nr 3 - kwiecień 2007 nr 18 - kwiecień 2010 nr 33 - wrzesień 2013
nr 4 - lipiec 2007 nr 19 - sierpień 2010 nr 34 - listopad 2013
nr 5 - październik 2007 nr 20 - wrzesień 2010 nr 35 - styczeń 2014
nr 6 - grudzień 2007 nr 21 - listopad 2010     pozostałe
nr 7 - marzec 2008 nr 22 - styczeń 2011      
nr 8 - czerwiec 2008 nr 23 - marzec 2011      
nr 9 - wrzesień 2008 nr 24 - lipiec 2011      
nr 10 - listopad 2008 nr 25 - listopad 2011      

nr 11

- styczeń 2009 nr 26 - styczeń 2012      
nr 12 - kwiecień 2009 nr 27 - maj 2012      
nr 13 - czerwiec 2009 nr 28 - sierpień 2012      
nr 14 - listopad 2009 nr 29 - październik 2012      
nr 15 - grudzień 2009 nr 30 - grudzień 2012